A NAIH GDPR-ral kapcsolatos állásfoglalásainak áttekintése az Ügyvédi Társulásunk tagja által szerkesztett kötetben

2019. április 24. - KLART

2018. május 25-től alkalmazandók az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EK rendelete (általános…

Tovább